2235091094 ΚΟΜΒΟΣ ΛΟΓΓΟΥ, Φθιώτιδας mantziolivehellas@gmail.com

ΚΟΜΒΟΣ ΛΟΓΓΟΥ, Φθιώτιδας, Τ.Κ.: 35200

Τηλέφωνο: 2235091094

Κινητό: 6951727031

E-mail: mantziolivehellas@gmail.com

Υπεύθυνος: ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

Επισκεψιμότητα: 13428

Ιστοσελίδα: http://www.mantziolivehellas.gr